KDC Bến Tràm – Phú Quốc RESIDENT – Khu đất vàng Phú Quốc

Quy mô: 25 Diện tích: 342m2 – 558m2 Giá: 2,3 tỷ – 5 tỷ