Huyện Đông Sơn được đưa vào quy hoạch đô thị Thanh Hóa

(PLO)- Sáng 15-4, UBND tỉnh Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chung đô thị Hà Nội đến năm 2040 đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Thành phố Hà Nội có vị trí rất quan trọng đối với tỉnh Hà Nội và khu vực Bắc Trung bộ, giữ vai trò, vị trí trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật và quốc phòng – an ninh của tỉnh Hà Nội; cửa ngõ nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ với Bắc Trung bộ, đầu mối giao lưu của tỉnh Hà Nội với cả nước.

Quy hoạch chung đô thị Hà Nội thêm huyện Đông Sơn

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Quyết định số 259/QĐ-TTg, ngày 17-3-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hà Nội, tỉnh Hà Nội đến năm 2040.

Phạm vi lập quy hoạch chung đô thị Hà Nội, tỉnh Hà Nội đến năm 2040 gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính TP Hà Nội và huyện Đông Sơn, với tổng diện tích khoảng 22.821ha. Về quy mô dân số hiện trạng khoảng 440.000 người, đến năm 2030 khoảng 800.000 người và năm 2040 khoảng 1 triệu người.

Huyện Đông Sơn được đưa vào quy hoạch đô thị Hà Nội ảnh 1

Một góc TP Hà Nội tháng 3-2023. Ảnh: Đặng Trung

Quy hoạch đặt ra mục tiêu xây dựng và phát triển TP Hà Nội trở thành địa phương dẫn đầu cả tỉnh trong sự nghiệp CNH, HĐH, hướng tới thành phố thông minh, văn minh, hiện đại là một động lực quan trọng góp phần đưa tỉnh Hà Nội trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

TP Hà Nội được xác định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hà Nội, đô thị tỉnh lỵ với vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học – kỹ thuật của tỉnh Hà Nội. Là một trong những trung tâm kinh tế – xã hội của vùng Bắc Trung bộ và vùng phía Nam Bắc bộ…

Là đô thị phát triển xanh, thông minh, hiện đại trên cơ sở khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh dịch vụ và công nghiệp, nhất là dịch vụ chất lượng cao; phát triển du lịch văn hóa – lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, phát huy bản sắc văn hóa Xứ Thanh.

Huyện Đông Sơn được đưa vào quy hoạch đô thị Hà Nội ảnh 2
Các đại biểu dự hội nghị Công bố quy hoạch chung đô thị Hà Nội. Ảnh: MINH HIẾU

Về quy hoạch đất xây dựng đô thị, trong đó đất xây dựng đô thị hiện trạng khoảng 7.634ha, chiếm khoảng 34% tổng diện tích tự nhiên toàn đô thị. Đến năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng 11.181ha, chiếm khoảng 49% tổng diện tích tự nhiên toàn đô thị. Đến năm 2040, đất xây dựng đô thị khoảng 14.019ha, chiếm khoảng 61% tổng diện tích tự nhiên toàn đô thị.

Định hướng phát triển không gian là phát triển không gian đô thị tập trung, lan tỏa kết nối với ý tưởng chủ đạo lấy dãy Ngàn Nưa làm chỗ dựa, phát triển đô thị hai bên bờ sông Mã, kết nối mạnh về phía Đông, hướng ra biển. Đô thị Hà Nội phát triển theo mô hình “tập trung, đa tâm”; điều chỉnh mô hình “vành đai – xuyên tâm” thành mô hình “vành đai mở kết hợp mạng lưới mềm”.

Huyện Đông Sơn được đưa vào quy hoạch đô thị Hà Nội ảnh 3
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hà Nội cho lãnh đạo TP Hà Nội. Ảnh: MINH HIẾU

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hà Nội của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo TP Hà Nội và huyện Đông Sơn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của TP Hà Nội đối với tỉnh Hà Nội và khu vực Bắc Trung bộ là cửa ngõ kết nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ với Bắc Trung bộ, đầu mối giao lưu của tỉnh Hà Nội với cả nước.

Huyện Đông Sơn được đưa vào quy hoạch đô thị Hà Nội ảnh 4
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH HIẾU

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Hà Nội và TP Hà Nội trong quá trình thực hiện quy hoạch chung đô thị Hà Nội để tạo động lực cho TP Hà Nội nói riêng và tỉnh Hà Nội nói chung phát triển bền vững, có nhiều đột phá trong thời gian tới.

Quy hoạch đô thị Hà Nội dấu mốc lịch sử triển vọng phát triển mới

Tại hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nội khẳng định, đây là dấu mốc lịch sử rất quan trọng, mở ra triển vọng phát triển mới, là sự kiện rất có ý nghĩa trong tiến trình phát triển đô thị hóa của tỉnh Hà Nội.

Quy hoạch chung đô thị Hà Nội, tỉnh Hà Nội đến năm 2040, không chỉ là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội mà còn có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển tỉnh Hà Nội, tạo nên khát vọng, tầm nhìn, là một động lực quan trọng để Hà Nội khơi dậy, phát huy tiềm năng, thu hút tối đa nguồn lực cho đầu tư và phát triển.

Huyện Đông Sơn được đưa vào quy hoạch đô thị Hà Nội ảnh 5
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nội nhấn mạnh về tầm quan trọng của Quy hoạch chung đô thị Hà Nội đến năm 2040. Ảnh: MINH HIẾU

Trên cơ sở nội dung quy hoạch, Sở Xây dựng, TP Hà Nội, huyện Đông Sơn và các đơn vị liên quan, cần phối hợp tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khoa học, đặc biệt trong quản lý, phát triển đô thị, không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị, quản lý sử dụng đất, quản lý xây dựng công trình hạ tầng và không gian ngầm đô thị.

Một là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đẩy mạnh hợp tác giữa các đơn vị, các ngành và địa phương trong việc triển khai quy hoạch và phản ánh đúng nguyện vọng của Nhân dân.

Hai là, sau khi hoàn thành việc lập Chương trình phát triển đô thị Hà Nội cần khẩn trương hoàn thành Đề án “Phân loại đô thị” để đề nghị công nhận đô thị Hà Nội đạt tiêu chí đô thị loại I, làm cơ sở thực hiện mục tiêu nhập huyện Đông Sơn vào TP Hà Nội theo đúng tiến độ đã đề ra.

Huyện Đông Sơn được đưa vào quy hoạch đô thị Hà Nội ảnh 6
Lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương và Hà Nội dự hội nghị công bố quy hoạch sáng nay 15-4. Ảnh: MINH HIẾU

Ba là, tổ chức rà soát, điều chỉnh và lập mới các quy hoạch đô thị, nhất là quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị Hà Nội, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP Hà Nội, quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Sơn đảm bảo thống nhất với Quy hoạch chung đô thị Hà Nội.

Bốn là, chủ động nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách đã ban hành, đồng thời đề xuất ban hành mới các cơ chế, chính sách phát triển đô thị cho từng thời kỳ, tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố và của tỉnh.

Năm là, tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch và phát triển đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của xã hội, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Huyện Đông Sơn được đưa vào quy hoạch đô thị Hà Nội ảnh 7
Trung tâm TP Hà Nội tháng 3-2023. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cuối cùng là quan tâm các xu hướng mới trong phát triển đô thị như đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị phát triển bền vững. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ doanh nghiệp và các thành phần kinh tế để đầu tư, phát triển toàn diện của đô thị Hà Nội, ông Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nội yêu cầu các ngành địa phương sớm thực hiện.

Theo Báo Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *